De Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg (FGL) heeft op 18 november 2009

tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Noord Limburg, in nauwe samenwerking met de plaatselijke gehandicaptenplatforms/gehandicaptenraden een onderzoek uitgevoerd naar de Bereikbaarheid, Betreedbaarheid en Bruikbaarheid (BBB) van de stembureaus.

Ook uw gemeente heeft destijds het eindrapport van dit onderzoek ontvangen, mét het uitdrukkelijk verzoek om in uw gemeentelijk beleid blijvend aandacht te besteden aan toegankelijkheid/BBB                                                                                    

Op 18 maart 2015 vinden de Statenverkiezingen plaats.

We hopen en verwachten dat de stemlokalen in uw gemeente optimaal toegankelijk zijn voor mensen met een beperking en dat de stembureauleden de doelgroepleden correct bejegenen.

Op de FGL-website www.toegankelijklimburg.nl vindt u een onderzoekslijst, aan de hand waarvan u de toegankelijkheid van stemlokalen kunt toetsen en verbeteren. Op genoemde website vindt u tevens het in 2009 uitgebrachte rapport over de toegankelijkheid van stemlokalen. Voor de onderzoekslijst klik hier 

Indien gewenst, dan is de werkgroep Toegankelijkheid/BBB van de FGL graag bereid u ter zake te adviseren en de stembureauleden te instrueren. Neemt u hiervoor s.v.p. contact op met de FGL. Telefoon: (046) 420 81 51.

Wij stellen het zeer op prijs als u ons informeert over het aantal personen/stemmers met een beperking, dat gebruik heeft gemaakt van uw stemlokalen.

De FGL drukt u op het hart aandacht te blijven houden voor goed Toegankelijkheid/BBB-beleid. Heeft u een vraag of wilt u een deskundig advies, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Contact Federatie van Gehandicaptenorganisaties Limburg

Postbus 5185
6130 PD Sittard

Telefoon: 046-420 81 51
Email: bureau@fgl-limburg.nl
Telefax: 046 – 420 8041