NIEUW!

Checklijsten voor schouwen van gebouwen en voorzieningen

De FGL beschikt over een nieuw en belangrijk product, namelijk 26 checklijsten die u helpen bij het schouwen van openbare en publiekstoegankelijke gebouwen en voorzieningen. De FGL hecht veel waarde aan de kwaliteit van dit nieuwe materiaal. 

U kunt ons helpen door één of meerdere lijsten te gebruiken en uw ervaringen met ons te delen.  Alle ervaringen, tips, suggesties en overige reacties zullen worden gebruikt om de checklijsten nóg beter en bruikbaarder te maken.

Zo werkt het

  1. Download de checklijsten die u wilt gebruiken én het testformulier.
  2. Ga aan de slag met de checklijsten en noteer uw indrukken, ervaringen, tips en suggesties op het testformulier. Vriendelijk verzoek om bij elke checklist een apart testformulier in te vullen.
  3. Mail de ingevulde testformulieren naar bureau@fgl-limburg.nl.

Versturen per post kan ook: FGL, Postbus 5185, 6130 PD Sittard.

Informatie

Wilt u meer weten? Bel of mail met het bureau van de FGL.

Telefoon: (046) 420 81 51. E-mail: bureau@fgl-limburg.nl

Disclaimer toegankelijkheidsadviezen FGL
Op voorliggend toegankelijkheidsadvies zijn de toegankelijkheidsnormen van toepassing, die op de datum van afgifte van het advies door de FGL worden gehanteerd. Wijzigingen in, casu quo afwijkingen van bouwtekeningen en andere relevante bescheiden én wijzigingen in of rond het gebouw, aangebracht of gerealiseerd ná afgifte van dit toegankelijkheidsadvies, kunnen direct van invloed zijn op de inhoud en de kwaliteit van het advies. Dit toegankelijkheidsadvies is met zorgvuldigheid samengesteld en informatief van aard. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
Deze uitgave is met zorgvuldigheid samengesteld en informatief van aard. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
Onderzoekslijst Toegankelijkheid Apotheek
Onderzoekslijst Toegankelijkheid Bankgebouw
Onderzoekslijst Toegankelijkheid Bioscoop
Onderzoekslijst Toegankelijkheid Bushalte
Onderzoekslijst Toegankelijkheid Café
Onderzoekslijst Toegankelijkheid Camping
Onderzoekslijst Toegankelijkheid Eetgelegenheid met Terras
Onderzoekslijst Toegankelijkheid Eetgelegenheid
Onderzoekslijst Toegankelijkheid Fysiotherapie- praktijk
Onderzoekslijst Toegankelijkheid Gemeenschapshuis
Onderzoekslijst Toegankelijkheid Gemeentehuis
Onderzoekslijst Toegankelijkheid Gezondheidscentrum
Onderzoekslijst Toegankelijkheid Hotel
Onderzoekslijst Toegankelijkheid Huisartsen praktijk
Onderzoekslijst Toegankelijkheid Kerk of Gebedsruimte
Onderzoekslijst Toegankelijkheid Kledingwinkel
Onderzoekslijst Toegankelijkheid Pinautomaat
Onderzoekslijst Toegankelijkheid School
Onderzoekslijst Toegankelijkheid Sporthal
Onderzoeklijst Toegankelijkheid station
Onderzoekslijst Toegankelijkheid Stembureaus
Onderzoekslijst Toegankelijkheid Tandartspraktijk
Onderzoekslijst Toegankelijkheid Theater
Onderzoekslijst Toegankelijkheid Warenhuis
Onderzoekslijst Toegankelijkheid Winkel
Onderzoekslijst Toegankelijkheid Zwembad
Vragen neem contact met ons op