Doel van de website ToegankelijkLimburg.nl :

Samenwerken aan een Toegankelijk Limburg

 • De website zal voor iedere Limburger en bezoeker aan onze provincie inzicht gaan geven in de mate van toegankelijkheid van onze publieks toegankelijke gebouwen voor personen met een beperking. Dit betreft zowel overheidsgebouwen als niet-overheidsgebouwen, bijvoorbeeld een gemeentehuis en een supermarkt. Inmiddels heeft de FGL 27 verschillende type gebouwen waarvoor een onderzoeksmodel is ontwikkeld. Op onze website zijn deze te zien.
 • Wij streven ernaar om deze informatie niet alleen via computer maar uiteindelijk ook via een app op smartphone en tablet aan te bieden.
 • Inmiddels zijn gebouwen, waaronder gemeentehuizen, maar ook dokterspraktijken, apotheken, horecabedrijven en supermarkten in 2017 onderzocht. De resultaten van 20 onderzoeken zijn eind vorig jaar op de website geplaatst en op korte termijn worden de resultaten van de onderzoeken uit het voorjaar 2018 op de website geplaatst.
 • De onderzoeken zullen door lokale gehandicaptenplatforms en Wmo-raden en door Koepelorganisaties van gehandicapten en andere organisaties worden uitgevoerd. De Zuyd Hogeschool Heerlen, afdeling ergotherapie, stelt hierbij studenten ter beschikking, die assisteren bij de onderzoeken.

De FGL zal op verzoek advies, scholing en steun verlenen bij de onderzoeken, verder:
Informeren over

 • Achtergrondartikelen betreffende toegankelijkheid.
 • Uitgevoerde toegankelijkheidsonderzoeken in Limburg.
 • Aankondiging toegankelijksheidsonderzoeken/acties in Limburg
 • Reeds ontwikkelde methodes van onderzoek (onderzoekslijsten) met betrekking tot toegankelijkheid, verzamelen en publiceren met toestemming van de maker.

Activeren

 • Inzet van ervaringsdeskundigheid benutten en vergroten.
 • Gehandicapten en mensen met een chronische ziekte zijn bij uitstek de ervaringsdeskundigen die iedere dag aan den lijve ervaren hoe “ontoegankelijk” onze maatschappij vaak is.
 • Activeren blijft van groot belang. Verborgen en dus niet benutte capaciteiten van personen met een functiebeperking/chronische ziekte zouden gebruikt moeten/kunnen worden.
 • Participatie voor mensen met een handicap is mogelijk indien zij zelf hun verantwoordelijkheid durven te nemen.
 • Lokale gehandicapten platforms, Wmo-raden, Koepelorganisaties van gehandicapten en andere organisaties in Limburg timmeren hard aan de weg en bieden bij uitstek de kans om deze ervaringsdeskundigheid in te zetten en mensen te activeren.