Doelstelling

Doelstelling
Doelstelling 2017-03-02T09:49:37+00:00

Doel van de website ToegankelijkLimburg.nl : 

Samen werken aan een Toegankelijk Limburg

 • De website zal voor iedere Limburger en bezoeker aan onze provincie op termijn inzicht gaan geven in de mate van toegankelijkheid van onze publiekstoegankelijke gebouwen, voor personen met een beperking.
 • Wij streven ernaar om deze informatie niet alleen via de computer maar ook via een smartphone en tablet aan te bieden.
 • Inmiddels zijn enkele gebouwen, waaronder een gemeentehuis en een bioscoop, maar ook een theater, een dokterspraktijk en een apotheek onderzocht. De resultaten van deze onderzoeken zijn als eerste op de website geplaatst.
 • De onderzoeken zullen verder door de lokale gehandicaptenplatforms en Wmo-raden en door Koepelorganisaties van gehandicapten en andere organisaties worden uitgevoerd.

De FGL zal hierbij op verzoek advies, scholing en steun verlenen.  

Informeren over

 • Achtergrondartikelen betreffende toegankelijkheid.
 • Uitgevoerde toegankelijkheidsonderzoeken in Limburg.
 • Aankondiging toegankelijksheidsonderzoeken/acties in Limburg
 • Reeds ontwikkelde methodes van onderzoek (schouwlijsten/checks) met betrekking tot toegankelijkheid, verzamelen en publiceren met toestemming van de maker.

Activeren

 • Inzet van ervaringsdeskundigheid benutten en vergroten.
 • Gehandicapten en mensen met een chronische ziekte zijn bij uitstek de ervaringsdeskundigen die iedere dag aan den lijve ervaren hoe “ontoegankelijk” onze maatschappij soms is.
 • Activeren blijft van groot belang. Verborgen en dus niet benutte capaciteiten van personen met een functiebeperking/chronische ziekte zouden gebruikt moeten/kunnen worden.
 • Participatie voor mensen met een handicap is mogelijk indien zij zelf hun verantwoordelijkheid durven te nemen.
 • Lokale gehandicapten platforms, Wmo-raden, Koepelorganisaties van gehandicapten en andere organisaties in Limburg timmeren hard aan de weg  en bieden bij uitstek de kans om deze ervaringsdeskundigheid in te zetten en mensen te activeren.

 

Disclaimer toegankelijkheidsadviezen FGL
Op voorliggend toegankelijkheidsadvies zijn de toegankelijkheidsnormen van toepassing, die op de datum van afgifte van het advies door de FGL worden gehanteerd. Wijzigingen in, casu quo afwijkingen van bouwtekeningen en andere relevante bescheiden én wijzigingen in of rond het gebouw, aangebracht of gerealiseerd ná afgifte van dit toegankelijkheidsadvies, kunnen direct van invloed zijn op de inhoud en de kwaliteit van het advies. Dit toegankelijkheidsadvies is met zorgvuldigheid samengesteld en informatief van aard. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
Deze uitgave is met zorgvuldigheid samengesteld en informatief van aard. U kunt er geen rechten aan ontlenen.