WELKOM!

Welkom op de website TOEGANKELIJKLIMBURG.NL, de website die u informeert over de toegankelijkheid van openbare gebouwen en voorzieningen in Limburg.

Zó werkt ‘t!

→ Zoekt u informatie over de toegankelijkheid van een gebouw of voorziening?

Klik op de knop ‘Zoek een gebouw’.

→ Wilt u de toegankelijkheid van een gebouw of voorziening (gaan) onderzoeken?

Klik op de knop ‘Schouwlijsten’.

→ Wilt u meer weten over de betekenis van de gehanteerde pictogrammen?

Klik op de knop ‘Pictogrammen’.

TOEGANKELIJKLIMBURG.NL

is een initiatief van de Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg (FGL). De website wordt voortdurend geactualiseerd en uitgebreid. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met plaatselijke gehandicaptenplatforms en andere (ervarings)deskundige organisaties en personen.

Disclaimer

Op de informatie over de toegankelijkheid van openbare gebouwen en voorzieningen zijn de toegankelijkheidsnormen van toepassing, die op de datum van afgifte van het advies door de FGL worden/zijn gehanteerd. De informatie is met zorgvuldigheid samengesteld en enkel informatief van aard. U kunt er geen rechten aan ontlenen.